Lærlinger i virksomhetene

Pris for årets statlige lærebedrift 2017