Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat) jobber for å skaffe lærlingplasser i statlige virksomheter. Statlige virksomheter kan være departementer, direktorater, tilsyn eller råd . De fleste læreplassene vil være i kontor- og administrasjonsfaget og IKT-servicefaget, men vi tilbyr også plasser i sikkerhetsfaget, mediegrafikerfaget og dataelektronikerfaget. I hovedsak tilbyr vi læreplasser i Oslo og Akershus, men vi jobber også mot nye fylker. Fra 2017 jobber vi også mot Østfold, Vestfold, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Rogaland, Vest-Agder og Hordaland.

Aktuelle medlemsbedrifter finner du under fanen Medlemsbedrifter. Og hvor det er ledige læreplasser finner du under Nyheter.

Litt mer om OK stat

Det har gjennom flere år vært rettet en innsats for å øke antallet lærlinger i statsforvaltningen. Innsatsen har imidlertid ikke gitt de ønskede resultater. Antallet lærlinger har vært stabilt i hele perioden. For å intensivere arbeidet og i større grad forplikte statlige virksomheter i arbeidet med å øke antallet lærlinger ble det derfor høsten 2013 etablert et eget opplæringskontor for statlige virksomheter i Oslo og Akershus. Opplæringskontoret representerer et virkemiddel for å nå målet i samfunnskontrakten om å øke antallet lærlinger med 20 prosent innen utgangen av 2015.

OK stat skal gi sine virksomheter støtte og service i arbeidet med å tilrettelegge for flere lærlinger. Opplæringskontoret vil få en viktig rolle i oppfølging av lærling og lærebedrift. Videre å etablere kontakt med skoler og markedsføre staten som en attraktiv lærebedrift. Ved siden av å ha en tydelig rolle i oppfølging av lærling og lærebedrift, er det en viktig oppgave for OK stat å sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen. OK stat overtar de administrative oppgavene knyttet til læreforhold slik at den enkelte virksomhet fokuserer på å tilrettelegge for en best mulig opplæring. 

Last ned dokument 1

Last ned dokument 2

Ledige læreplasser i 2018