Tor-Åge Brekkvassmo                          
Daglig leder                                            

E-post:
tab@difi.no                               

Telefon: 92 86 66 96                            

 
E-post: vks@difi.no

Telefon: 99 35 37 61

 
                           
Camilla H. Trøeng                                           
Rådgiver                                                       

E-post:
cht@difi.no                                    

Telefon: 90 82 02 87                                 

Mari Røkke    
Førstekonsulent

E-post: mar@difi.no

Telefon: 99 38 69 68

  

Postadresse: Postboks 8115 Dep., 0032 OSLO 
Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 OSLO

Ledige læreplasser i 2018