"Å ha en lærling er positivt for hele arbeidsmiljøet"

Publisert: 05.07.2016 12:38

Henning Tollum Næss er 19 år og er nå ferdig med sine 2 år som kontor- og administrasjonslærling i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Henning har nettopp vært oppe til fagprøve, og får nå utdelt fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget, som dekker hovedområdene innen kontorservice, ikt og økonomi.

OK stat tok en prat med Henning og hans faglige leder Kari Paulsen som er seniorrådgiver innen HR i Difi, for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg om det å være lærling og lærebedrift. 

"Det er godt å ha noen praktiske knagger å henge lærdommen på "

 

 

Henning var Difi sin første lærling i kontor- og administrasjonsfaget forteller Kari, så de var spente på hvordan det ville bli å ta inn en lærling i dette faget for første gang. I følge Kari var de sikker på at de ville ansette Henning som lærling når de møtte han til intervju. Han ga et veldig godt førsteinntrykk, var moden for alderen og hadde gode referanser forteller Kari. Det gode inntrykket vi fikk på intervju har bare blitt bekreftet gjennom læretiden som Henning har vært hos oss. Kari sier " Vi kunne ikke fått en bedre lærling". 

 

Difi logo

Bilde av Henning på møterom i Difi

 

Henning forteller at han er veldig fornøyd med at han valgte læreplass i kontor- og administrasjonsfaget i Difi. Henning sier at han etter to år sitter igjen med mange nyttige erfaringer rundt det å være i arbeidslivet, og at det nå er enklere å vite hva han ønsker videre etter læretiden. Han påpeker at han nå har fått praktisk erfaring som er en stor fordel når han nå skal studere videre og lære mer om teorien. Henning sier " det er godt å ha noen praktiske knagger å henge lærdommen på".

 

kari og henning  Bilde av Henning og hans faglige leder Kari Paulsen på ett av pauseområdene i Difi 

 

Når vi spør Henning om hva han ønsker å gjøre videre forteller han at han skal fortsette å ta påbygg og få generell studiekompetanse. Han tok to fag i løpet av læretiden sin og skal nå fullføre de to siste fagene i løpet av høsten, hvor han i tillegg skal jobbe på G-Sport. Neste år er planen å studere noe innen administrasjon, økonomi og ledelse. Henning sier at erfaringen fra lærlingtiden garantert vil være nyttig å ha med videre.

Et godt arbeidsmiljø

Kari forteller at Henning er en utadvendt, moden og positiv person som snakker med alle og som kommer godt overens med de andre ansatte, og at han derfor kom raskt inn i miljøet. Videre forteller Kari at veldig mange i administrasjonsavdelingen hvor Henning sitter har et godt kollegaskap med Henning, og at han er et positivt bidrag til arbeidsmiljøet i Difi.

Når vi spurte Henning hvordan han opplevde det å være en del av et relativt voksent arbeidsmiljø i en så ung alder svarer han " Det var litt rart i starten, men nå tenker jeg ikke over det lenger. Folk kan ha god humor og felles interesser selv om aldersforskjellen er stor".

Når OK stat fikk en omvisning i Difi og ble invitert med inn på Henning sitt kontor så vi en diplom i kontorhyllen til Henning. Diplomet var fint innrammet med bilde av Henning og med overskriften "Årets kollega 2015/2016". Kari fortalte at administrasjonsavdelingen hadde laget diplomet til Henning siden de synes han gjorde en så god jobb og fortjente en utmerkelse. I følge dem var det ingen andre som tidligere hadde fått en slik diplom i Difi. 

 

diplom

 Bilde tatt på Henning sitt kontor, med diplomet " Årets kollega"

 

Jobben i Difi

Når vi spør hva Henning synes har vært mest spennende å jobbe med gjennom læretiden forteller han at han synes det har vært veldig spennende å jobbe med rekruttering. I løpet av læretiden har han deltatt på hele prosessen, og hatt ansvar for alle de administrative oppgaver knyttet til rekrutteringen av nyansatte. Arbeidsoppgavene har blant annet bestått i å se over annonser før de publiserer, innkalle søkere til intervju, lage søkerlister, svare søkere og tilrettelegge for at nyansatte skal få en god start i Difi. I følge Henning er dette spennende fordi det er de nyansattes første møte med Difi, og en helt avgjørende prosess for at ansatte skal lykkes og for at Difi skal lykkes med sine oppgaver.

I tillegg forteller Henning at han også har trivdes med å planlegge faglige konferanser som Difi har arrangert for statsansatte.

Henning trekker frem at han trives godt med arbeidsoppgaver som er varierte og hvor han får muligheten til å hjelpe andre som setter pris på den jobben han gjør. 

 

Verdien av en lærling

I følge Kari har Henning fungert som en ansatt på lik linje med de andre ansatte i Difi. Hun forteller at Henning har hatt ansvar for mange administrative oppgaver og at han også etterhvert har fått ansvar for egne arbeidsområder. Kari forteller at Henning sin kompetanse blir brukt mye av hele administrasjonsavdelingen, i tillegg til stab, og at det er veldig mange ansatte som ønsker hjelp av Henning i det de ønsker å låne han til oppgaver og prosjekter. Hun sier "Det er både på grunn av hans faglige egenskaper og personlige egenskaper. Han er lett å be, hjelpsom og positiv, og veldig flink og ansvarsfull". 

 

lunsjrom

Bilde av Henning i et av pauseområdet til Difi

 

Når vi spør Henning om hvordan det blir og ikke være lærling lenger, sier han at det kommer til å bli rart. Han sier at han har trivdes veldig godt i Difi og at han vil ta med seg en veldig god arbeidserfaring videre.

Når vi spør Kari hva Henning har tilført virksomheten forteller hun at Henning har gjort seg uunnværlig, og at de kommer til å savne han når han blir ferdig med læretiden i juli 2016. I følge Kari har Henning med sin innsats gjort at de kan utvikle seg videre i det han har sett gode løsninger og fått en breddekompetanse i hele administrasjonsavdelingen på tvers, som ingen andre i avdelingen har. Breddekompetansen har Henning fått i det han har fått lov til å jobbe variert og blitt flyttet på innad i avdelingen og i organisasjonen.

I følge Kari har oppfølgingen av Henning vært morsom og lærerikt. Kari sier at en lærer mye av både å lære opp og jobbe i team sammen med en lærling. Til slutt sier hun " Å ha en lærling er positivt for hele arbeidsmiljøet".

 

 

 

Ledige læreplasser i 2018