Bedrift Telefon Mobil Sted Fag
Arbeids- og sosialdepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Arbeids- og velferdsdirektoratet 21071000 94813069 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 22997000 OSLO
Arkivverket 22 02 26 00 OSLO Kontor- og administrasjonsfaget
Barne- og likestillingsdepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Datatilsynet Oslo IKT-servicefaget
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 22249090 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Sikkerhetsfaget
Direktoratet for byggkvalitet 22245600 41545581 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 22451000 Oslo Dataelektronikerfaget, Kontor- og administrasjonsfaget, Mediegrafikerfaget
Direktoratet for økonomistyring 400 07 997 OSLO Kontor- og administrasjonsfaget
Finansdepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Forsvarets Forskningsinstitutt 63807140 95200797 Kjeller Sikkerhetsfaget
Helse- og omsorgsdepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Husleietvistutvalget 22 59 31 50 OSLO Kontor- og administrasjonsfaget
Jernbanedirektoratet 91135941 OSLO Kontor- og administrasjonsfaget
Justis- og beredskapsdepartementet 22249090 Oslo IKT-servicefaget
Klima- og miljødepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Kompetanse Norge 23381300 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Kriminalomsorgsdirektoratet 47 30 94 33 LILLESTRØM IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Kripos 23208000 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Kulturdepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Kulturrådet 21045800 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Kulturtanken 220225900 OSLO IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Kunnskapsdepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Kunsthøgskolen i Oslo Oslo IKT-servicefaget
Landbruks- og matdepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Landbruksdirektoratet 24131000 OSLO Kontor- og administrasjonsfaget
Mattilsynet 22770000 Brumunddal Dataelektronikerfaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Medietilsynet 69 30 12 00 Fredrikstad IKT-servicefaget
Meteorologisk institutt 22963000 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Miljødirektoratet 03400 TRONDHEIM IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Nasjonalt ID-senter 22699022 OSLO Mediegrafikerfaget
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 21021800 Lysaker IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 67 23 00 00 ÅS Kontor- og administrasjonsfaget
Norges forskningsråd 22037000 Lysaker IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Norges musikkhøgskole 23367000 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Norsk filmsintitutt 22474500 OSLO Kontor- og administrasjonsfaget
Norsk institutt for bioøkonomi 03 246 Ås IKT-servicefaget
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 22994000 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Nærings- og fiskeridepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Olje- og energidepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Oslo statsadvokatembeter 22981300 47860754 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
OsloMet- storbyuniversitetet 67235000 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Patentstyret 22387300 Oslo IKT-servicefaget
Politihøgskolen 23199900 OSLO Byggdrifterfaget
Riksantikvaren 22940400 Oslo IKT-servicefaget
Riksrevisjonen 22241000 Oslo IKT-servicefaget
Samferdselsdepartementet 22249090 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Sekretariatet for Konfliktrådet 22777001 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Skatt øst 99718993 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Skatteetatens IT- og Servicepartner 80080000 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Statens lånekasse for utdanning 22726813 48228251 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Statens sivilrettsforvaltning 22991325 Oslo IKT-servicefaget
Statens vegvesen - Region midt 22 07 30 00 MOLDE Kontor- og administrasjonsfaget
Statens vegvesen - Region nord 22 07 30 00 BODØ Byggdrifterfaget
Statsbygg 81555045 Oslo Byggdrifterfaget, IKT-servicefaget
Utdanningsdirektoratet 23301200 OSLO IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Utenriksdepartementet 22249090 Oslo IKT-servicefaget, Kontor- og administrasjonsfaget
Utlendingsnemnda 21085000 Oslo Kontor- og administrasjonsfaget
Vegdirektoratet 22 07 30 00 OSLO Kontor- og administrasjonsfaget

Ledige læreplasser i 2018