Krafttak for inntak av lærlinger

Publisert: 22.09.2016 12:02

Kommunalministeren Jan Tore Sanner ber alle departementene stille krav til sine underliggende etater om å ta inn minst èn lærling hver.

Les mer

OK stat har fått sin første lærling!

Publisert: 06.05.2016 08:35

OK stat har fått sin første lærling!

OK stat utvider seg stadig, nå også med sin første lærling i kontor- og administrasjonsfaget.

Ole Jørgen Johansen begynte hos oss i mai 2016 og OK stat vil i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnskolen og barnehagen (FUG/FUB) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet dele på opplæringen i læreperioden. 

Les mer

Pris for årets beste lærebedrift i staten 2016

Publisert: 18.01.2016 16:34

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn forslag til hvem som fortjener prisen senest 1. september 2016

 

Les mer

Amina fikk møte Statsministeren

Publisert: 18.01.2016 16:36

Fredag 19. januar ble en dag Amina sent vil glemme. Mens mange av lærlingene i departementene får hilse på sine statsråder fikk Amina audiens til Statsministeren. Det ble lite søvn på Amina natten før, men det ble en hyggelig prat med Statsministeren om det å være lærling i kontor- og administrasjonsfaget.

Les mer

Stort oppmøte på lærlingtreff i OK stat!

Publisert: 22.01.2016 15:49

OK stat inviterte alle lærlingene til lærlingtreff i Schweigaards gate (Oslo Z) der OK stat har sitt kontor. Det var stor deltagelse på lærlingtreffet med hele 40 påmeldte. 

 

Les mer

Ny prosjektmedarbeider tilsatt i OK stat

Publisert: 05.10.2015 09:47

Katrine Bentestuen er tilsatt som ny prosjektmedarbeider i OK stat. Jeg ser på stillingen som veldig spennende i det den både fanger min faglige interesse for utdanning og utdanningspolitikk, samtidig som stillingen også treffer HR/HMS som jeg har arbeidet med

Les mer

LEDIG STILLING. Vil du være med å videreutvikle opplæringskontoret for lærlinger i statsforvaltningen ?

Publisert: 05.06.2015 13:47

Regjeringen har satt ambisiøse mål for inntak av lærlinger i offentlige virksomheter. OK stat er et viktig støtte- og serviceorgan for statlige virksomheter i arbeidet med å rekruttere lærlinger. Opplæringskontoret skal sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen.

Les mer

Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Publisert: 05.06.2015 13:13

Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten og øke relevansen i opplæringen

Les mer

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) tar lærlingansvar

Publisert: 20.04.2015 11:50

I løpet av 2 år har NAV blitt OK stat sitt flaggskip når det gjelder antall lærlinger og vil fra høsten 2015 ha 6 lærlinger.

Les mer

OK stat inn i nye kontorlokaler

Publisert: 08.01.2015 12:14

OK stat har flyttet inn i nye lokaler. 
Besøksadresse: Schweigaards gate 15 B
Grønland, 0191 OSLO (Samme adresse som Utdanningsdirektoratet holder til)

Les mer
1 2 3

Ledige læreplasser i 2018