Ny prosjektmedarbeider tilsatt i OK stat

Publisert: 05.10.2015 09:47

Katrine Bentestuen er tilsatt som ny prosjektmedarbeider i OK stat. Jeg ser på stillingen som veldig spennende i det den både fanger min faglige interesse for utdanning og utdanningspolitikk, samtidig som stillingen også treffer HR/HMS som jeg har arbeidet med

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig tilsatt Katrine Bentestuen som prosjektmedarbeider i OK stat. Det har vært en positiv utvikling i antall lærekontrakter siden oppstarten i 2013 og det forventes at denne utviklingen vil fortsette å ekspandere i de kommende årene. OK stat har nå 50 løpende lærekontrakter og tiden var moden for å få tilsatt en ny medarbeider til OK stat. Det kom inn hele 151 søknader til stillingen.

Katrine Bentestuen er 27 år og utdannet Lektor i samfunnsfag med mastergrad i sosiologi, med tillegg av et årsstudium i psykologi ved NTNU. Mastergraden skrev jeg innenfor temaet; sosialisering og integrering i den flerkulturelle skolen forteller Katrine. I løpet av høsten 2015 gjennomfører jeg nå et deltidsstudiet innen HMS og kommunikasjon ved Høyskolen i Bergen.

Av arbeidserfaring har jeg jobbet som lærervikar ved siden av studiene, men de siste to årene har jeg vært ansatt som HR/HMS koordinator og HR/HMS sjef i en industriproduksjon i Odda. I mitt arbeid har jeg blant annet rekruttert og fulgt opp lærlinger i ulike fag i samarbeid med opplæringskontoret i Hardanger. Jeg bidro nok til at vi også fikk tilsatt en lærling på kontoret vårt i kontor- og administrasjonsfaget, og deltar i opplæringen av denne lærlingen.

Jeg ser veldig fram til å starte i ny jobb med nye utfordringer som prosjektmedarbeider i OK stat. Jeg ser på stillingen som veldig spennende i det den både fanger min faglige interesse for utdanning og utdanningspolitikk, samtidig som stillingen også treffer HR/HMS feltet som jeg har arbeidet med.

Forventningene til stillingen er store og jeg ser for meg at jeg vil møte mange hyggelige og engasjerte mennesker i arbeidet. Både lærlinger og ansatte i statlige virksomheter som motiveres av å lære og drive opplæring innenfor fagfelt som arbeidslivet trenger. Jeg ser veldig fram til å starte samarbeidet med Tor-Åge Brekkvassmo på nyåret.

Katrine begynner i sin nye jobb fra nyttår 2016.

Ledige læreplasser i 2018