Hvem kan nomineres?

Prisen gis til en statlig virksomhet som har utmerket seg i sitt arbeid med lærlinger. Alle lærebedrifter i det statlige tariffområdet kan nomineres til prisen, uavhengig av geografisk tilhørighet eller tilknytning til et opplæringskontor.

Alle kan nominere en lærebedrift og det er også lov å nominere egen lærebedrift.

Nominasjonsforslaget må inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger.

Klikk her for å nominere virksomheten som du mener fortjener prisen!  

Vurdering

Det blir gjennomført en helhetlig vurdering av virksomhetens arbeid med og oppfølging av lærlinger. 

Juryen vektlegger følgende kriterier:

Virksomheten

  • tilrettelegger for gode læringsforhold og aktivt involverer arbeidsmiljøet
  • tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov
  • rekrutterer til «nye» lærefag, og kan vise til en positiv utvikling i antall lærekontrakter
  • er kreative i opplæringen og involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige drift
  • synliggjør eget arbeid med lærlinger
  • ansetter lærlinger etter bestått fagprøve
  • deler kunnskap om og erfaring med lærlingordningen med andre virksomheter

Det er ikke et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene.

Juryen

Juryen skal vurdere innsendte forslag, plukke ut tre finalister og til slutt utnevne én vinner som får tildelt prisen i desember 2017.

Juryen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat) , og fjorårets vinner, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Vinneren av årets pris vil være representert i komiteen ved neste års prisutdeling.