Pris for årets beste lærebedrift i staten 2016

Publisert: 18.01.2016 16:34

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn forslag til hvem som fortjener prisen senest 1. september 2016

 

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Kunnskapsdepartementet (KD) etablert en pris for beste statlige lærebedrift. Prisen deles ut første gang i desember 2016.

Nærmere informasjon om kriterier for å bli valgt, nominasjonsskjema etc finner du på hjemmesiden til regjeringen.no

Ledige læreplasser i 2018