Stort oppmøte på lærlingtreff i OK stat!

Publisert: 22.01.2016 15:49

OK stat inviterte alle lærlingene til lærlingtreff i Schweigaards gate (Oslo Z) der OK stat har sitt kontor. Det var stor deltagelse på lærlingtreffet med hele 40 påmeldte. 

 

Agendaen for dagen tok for seg presentasjon av lærlingundersøkelsen, hvor hele 94% av 2.årslærlinger ved OK stat har svart, sammenlignet med 52% på nasjonalt nivå. Videre fikk enkelte lærlinger i oppgave å presentere sine erfaringer knyttet til utveksling i utlandet og bruk av OLKWEB som dokumentasjonsverktøy under læretiden.  

Lærlingene fikk videre anledning til å sosialisere seg med andre lærlinger i andre statlige virksomheter, innenfor Kontor- og administrasjonsfaget og IKT-servicefaget.

Dagen ble avsluttet med gruppediskusjoner, etterfulgt av besøk på pizza restaurant.

Ledige læreplasser i 2018