OK stat har fått sin første lærling!

Publisert: 06.05.2016 08:35

OK stat har fått sin første lærling!

OK stat utvider seg stadig, nå også med sin første lærling i kontor- og administrasjonsfaget.

Ole Jørgen Johansen begynte hos oss i mai 2016 og OK stat vil i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnskolen og barnehagen (FUG/FUB) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet dele på opplæringen i læreperioden. 

Vi ba Ole Jørgen fortelle litt om seg selv: "Jeg er 22 år og kommer fra Eidsvoll. Jeg har gått VG1 service og samferdsel, VG2 salg, service og sikkerhet og deretter tatt VG3 påbygning til generell studiekompetanse.  Ved siden av å være lærling jobber jeg på Kiwi som låseansvarlig og er sammen med venner. Jeg er sosial, glad i utfordringer og trives i et hektisk arbeidsmiljø. Jeg interesserer meg også for film og politikk.

Jeg valgte kontor- og administrasjonsfaget fordi jeg tror at dette vil gi meg mange spennende utfordringer, samtidig som jeg mener dette passer meg best. Et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget tror jeg også er et veldig godt utgangspunkt for videre studier, som igjen vil gi meg en god utdannelse med mulighet for en trygg og stabil jobb.

Som kontorlærling i staten tror jeg at jeg kommer til å oppleve og lære mye. Jeg ser også frem til å være en del av et opplæringskontor som stadig vokser. Jeg gleder meg til å være med ut å møte andre lærlinger og lære mer om de forskjellige departementene og underliggende virksomhetene som får Norge til å gå rundt.

 I løpet av læretiden håper jeg at jeg får lært mye og dannet et kunnskapsgrunnlag som gir meg en god inngang til resten av arbeidslivet. Jeg håper og tror at jeg i løpet av læretiden vil lære meg hvordan det er å ta del i en viktig administrativ arbeidshverdag, og samtidig lære meg å beherske fagområder som blant annet økonomi, HMS og bruke IKT-verktøy som en sentral del av arbeidshverdagen". 

Ledige læreplasser i 2018