Dette er bare stas!

Publisert: 20.12.2016 15:58

Stas bruker en alt for sjelden i arbeidslivet, men i dag er det så absolutt det riktige ordet å bruke var innledningen til NAV-direktør Sigrun Vågeng, da hun takket for tildelingen av prisen for årets beste lærebedrift 2016.

Arbeids- og velferdsdirektoratet hadde laget en flott ramme rundt tildelingen. Champagne, (alkoholfritt) kandapéer og mange flotte gjester med statsråd Jan Tore Sanner i spissen, satte en verdig ramme rundt tildelingen.

Prisen er opprettet nettopp for å kunne vise fram gode eksempler på godt arbeid med lærlinger, gjøre arbeidet med lærlinger i staten bedre kjent og for å fremme staten som en attraktiv arbeidsgiver.

– Statlige virksomheter må være attraktive steder for lærlingene å være, slik at vi tiltrekker oss unge og engasjerte arbeidstakere. Lærlingearbeidet er viktig for at kompetansen vi vil trenge skal finnes, sa Sanner.

Gabrielle

Juryen mener NAV er spesielt gode på å legge til rette for gode læringsforhold med kvalifisert personell og å inkludere lærlingene i arbeidsmiljøet. De er også kreative og oppfinnsomme både når det gjelder selve opplæringen og læringsarenaer.

En stolt arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng tok imot prisen sammen med fire av NAVs lærlinger denne uken. NAV fikk både diplom og en sjekk på kr 10.000 som skal brukes til lærlingerettede formål.

Martin

– Regjeringen har ambisiøse mål for at offentlige virksomheter skal ta inn lærlinger og staten skal ta sitt ansvar. Det er spesielt gledelig at vi nå ser resultater av arbeidet med å rekruttere lærlinger til statlige virksomheter, sa Sanner.

Antall lærlinger i staten har økt med over ti prosent fra 2013 til 2015.

– Tilskuddet per lærekontrakt har også økt med 20.000 kroner per kontrakt i denne perioden når vi tar med økningen i 2017. I 2013 hadde fem departementer åtte lærlinger til sammen. Nå er 19 lærlinger fordelt på 14 departementer. Jeg er glad for at vi har flere lærlinger enn før, men vi må bli enda bedre, sier Sanner.

Alle departementer skal i styringen av underliggende etat kreve at underlagte virksomheter skal knytte til seg minst én lærling og vurdere nye lærefag årlig.

20161213 123516

Til årets statlige lærebedrift var det i tillegg til Arbeids- og velferdsdirektoratet nominert tre andre virksomheter: Statsbygg, Statens Lånekasse i samarbeid med Vox, Meteorologisk institutt og NUPI og NTNU v/opplæringskontoret.

Ledige læreplasser i 2018