OK stat går fra prosjektorganisering til fast ordning

Publisert: 12.10.2016 14:27

Etter en prosjektperiode på 3 år har Regjeringen nå bestemt at OK stat blir en fast ordning fra 1. januar 2017

OK stat har hatt en positiv utvikling i antall læreplasser for hvert år og pr i dag har OK stat 63 løpende lærekontrakter fordelt på 39 medlemsbedrifter i Oslo og Akershus. Lærekontraktene er fordelt på kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefaget og byggdrifterfaget. Fra neste år vil vi også tilby spennende læreplasser i sikkerhetsfaget.

OK stat blir fra nyttår tilknyttet DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) som er en underliggende virksomhet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor OK stat har vært organisert under i prosjektperioden. OK stat vil også fra neste år utvide sitt geografiske ansvarsområde, i første omgang til Buskerud og Østfold.

OK stat har i dag to ansatte i tillegg til en lærling i kontor- og administrasjonsfaget.

Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ledige læreplasser i 2018