Universitetet i Bergen kåret til årets beste statlige lærebedrift 2017

Publisert: 18.12.2017 14:07

Kilde: Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15.12.2017.  Foto: UiB/Andreas Hadsel Onsvik

Universitetet i Bergen har gjort et solid og målrettet arbeid med å øke antall lærlinger. De har på to år nesten firedoblet antall lærlinger! Staten skal gå foran i arbeidet med å rekruttere lærlinger, Universitetet i Bergen er et forbilde for andre statlige virksomheter å se opp til, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag delt ut prisen for beste statlige lærebedrift i 2017 til Universitetet i Bergen (UiB).

Prisen for beste statlige lærebedrift ble etablert av departementet i fjor. Hensikten med utmerkelsen er å fremheve gode eksempler på rekruttering og oppfølging av lærlinger, fremme arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten og å gjøre arbeidet med lærlinger i staten bedre kjent. Prisen skal også fremme staten som en attraktiv arbeidsgiver.

– Statlige virksomheter skal være attraktive arbeidsplasser for unge arbeidstakere. Lærlinger må prioriteres for at vi skal få den kompetansen vi har bruk for i årene fremover, sier Jan Tore Sanner.

Juryens begrunnelse

En viktig årsak til at UiB er utpekt som årets vinner, er at universitetet har forankret arbeidet med lærlinger godt i toppledelsen og i overordnete strategidokumenter. Dette har bidratt til at UiB nesten har firedoblet antallet lærlinger i løpet av to år.

Juryen fremhever blant annet dette om Universitetet i Bergens lærlingarbeid:

  • God informasjon om lærlingarbeidet til eksterne samarbeidspartnere, gjennom å lage en egen nettside og en opplæringsbok for lærlingeordningen.
  • Målrettet innsats for å rekruttere lærlinger innen flere ulike lærefag.
  • Solid satsing på å skape et godt læringsmiljø for lærlingene ved å organisere felleslunsjer og ved å legge til rette for en egen mottaksuke ved oppstart av læretiden.

– Regjeringen vil løfte arbeidet med å rekruttere flere lærlinger til statlige virksomheter. Det er viktig for at flere unge skal få fullført utdannelsen sin og for at vi skal få bygget god kompetanse. Derfor må alle bidra i en felles innsats. Vi gleder oss over gode resultater i dette arbeidet, slik vi har sett ved Universitetet i Bergen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Om prisen

Universitetet i Bergen var nominert til årets statlige lærebedrift sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Prisen for årets statlige lærebedrift er 10 000 kroner og et diplom.

Juryen har bestått av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat), samt fjorårets prisvinner, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Som vinner av 2017-prisen vil Universitetet i Bergen være representert i komiteen ved neste års prisutdeling.

gruppebilde laerlinger med statssekretaeren

Universitet i Bergen mottok i dag prisen for årets beste statlige lærebedrift. Fra venstre mot høyre: Prorektor Margareth Hagen, universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og ansvarlige for lærlingordningen i HR-avdelingen, seniorrådgiver Lise Gundersen og seniorrådgiver Grete Birkenes. Foto: UiB/Andreas Hadsel Onsvik

Lærlinger i staten

I staten totalt har andelen lærlinger økt med over 50 prosent fra 2011 til 2016.

– Det har også vært en vekst i antallet lærlinger i departementene. I 2013 var det åtte lærlinger fordelt på fem departement mens det i 2017 er 19 lærlinger fordelt på 14 departement. Jeg er glad for at flere statlige virksomheter rekrutterer lærlinger, men vi må heve ambisjonene i årene som kommer, sier statsråd Sanner.

Alle departementene skal i styringen av underliggende virksomheter kreve at den enkelte virksomhet rekrutterer minst én lærling og vurderer "nye" lærefag årlig.

Ledige læreplasser i 2018