OK stat tilbyr følgende læreplasser i 2018

Publisert: 20.12.2017 15:27

Alle ledige læreplasser for 2018 er nå besatt.

Neste inntak vil bli våren 2019.

Oversikten nedenfor viser hvilke læreplasser som ble besatt i 2018.

 

 

 

 

Mediegrafikerfaget

Nasjonalt ID-senter - 1 læreplass.

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 læreplass.

 

Sikkerhetsfaget

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) 6 læreplasser. 

   

Kontor- og administrasjonsfaget:

Departementer:

Arbeids- og sosialdepartementet - 1 læreplass

Olje- og energidepartementet - 1 læreplass

Klima- og miljødepartementet - 1 læreplass

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 1 læreplass

Kunnskapsdepartementet - 1 læreplass

Helse- og omsorgsdepartementet - 1 læreplass

 

Underliggende virksomheter til departementene

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan - 1 læreplass.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt tilbyr (NUPI) 1 læreplass. 

Utdanningsdirektoratet - 2 læreplasser.

Husleietvistutvalget - 1 læreplass.

Jernbanedirektoratet - 1 læreplass.

Konfliktrådet - 1 læreplass.

Statens lånekasse for utdanning - 1 læreplass.

Kriminalomsorgsdirektoratet - 1 læreplass.

Kulturtanken - 1 læreplass.

Kulturrådet - 1 læreplass:

Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) - 1 læreplass.

Norges Forskningsråd - 2 læreplasser.

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 lærling.

OsloMet - 3 lærlinger.

 

IKT-servicefag

Kunsthøgskolen i Oslo - 1 læreplass.

Arkitektur- og designhøgskolen - 1 læreplass.

Konfliktrådet - 1 læreplass.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon - 2 læreplasser.

Meteorologisk institutt - 1 læreplass.

Norges Forskningsråd - 1 læreplass.

Statsbygg - 1 læreplass

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 læreplass

Utdanningsdirektoratet - 2 læreplasser

OsloMet - 4 læreplasser

  

Dataelektronikerfaget

Direktoratet for IKT og forvaltning - 2 læreplasser.

 

 

 

Ledige læreplasser i 2018