OK stat tilbyr følgende læreplasser i 2018

Publisert: 20.12.2017 15:27

På denne siden vil OK stat publisere hvilke ledige læreplasser våre medlemsbedrifter vil tilby i 2018. Vi vil fra januar legge ut hvilke virksomheter som skal ta inn lærlinger, hvor mange plasser som vil bli ledig og i hvilke lærefag. Etter hvert som annonsene blir lagt ut, vil vi også lage en lenke til de aktuelle annonsene.

 

Den foreløpige oversikten viser at vi vil kunne tilby læreplasser i følgende lærefag: Kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefag, sikkerhetsfaget, dataelektronikerfaget, byggdrifterfaget og mediegrafikerfaget. 

 

Mediegrafikerfaget

Kommunal - og moderniseringsdepartmentet - 1 læreplass. Søknadsfrist 12. juni 2018

Nasjonalt ID-senter - 1 læreplass. Søknadsfrist 13. mai 2015

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 læreplass. Søknadsfrist 25. februar 2018 

 

Sikkerhetsfaget

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) tilbyr 6 læreplasser. Søknadsfrist: 1. mars. 

 

Byggdrifterfaget

Statsbygg - 2 læreplasser. Søknadsfrist 18. mars 2018

  

Kontor- og administrasjonsfaget:

Departementer: Søknadsfrist: 19. februar

Arbeids- og sosialdepartementet - 1 læreplass

Olje- og energidepartementet - 1 læreplass

Klima- og miljødepartementet - 1 læreplass

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 1 læreplass

Kunnskapsdepartementet - 1 læreplass

Helse- og omsorgsdepartementet - 1 læreplass

 

Underliggende virksomheter til departementene

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan - 1 læreplass. Søknadsfrist: 15. april 2018

Norsk Utenrikspolitisk Institutt tilbyr (NUPI) 1 læreplass. Søknadsfrist: 30. april

Utdanningsdirektoratet - 2 læreplasser. Søknadsfrist: 12. mars 2018

Husleietvistutvalget - 1 læreplass. Søknadsfrist 18. mars 2018

Jernbanedirektoratet - 1 læreplass. Søknadsfrist: 15. mars 2018

Konfliktrådet - 1 læreplass. Søknadsfrist: 15. mars 2018

Statens lånekasse for utdanning - 1 læreplass. Søknadsfrist: 11. mars

Kriminalomsorgsdirektoratet - 1 læreplass. Søknadsfrist: 28. februar 2018

Kulturtanken - 1 læreplass. Søknadsfrist: 1. mars 2018

Kulturrådet - 1 læreplass: Søknadsfrist: Snarest

Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) - 1 læreplass. Søknadsfrist: 6. februar 2018

Norges Forskningsråd - 2 læreplasser. Søknadsfrist: 21. februar 2018

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 lærling. Søknadsfrist 25. februar 2018

OsloMet - 1 lærling. Søknadsfrist 20.februar 2018

 

IKT-servicefag

Kunsthøgskolen i Oslo - 1 læreplass. Søknadsfrist: 23. april 2018

Arkitektur- og designhøgskolen - 1 læreplass. Søknadsfrist: 8. april 2018

Konfliktrådet - 1 læreplass. Søknadsfrist 15. mars

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon - 2 læreplasser. Søknadsfrist 1. mars

Meteorologisk institutt - 1 læreplass. Søknadsfrist 1. mars 2018

Norges Forskningsråd - 1 læreplass. Søknadsfrist: 21. februar 2018

Statsbygg - 1 læreplass

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 læreplass

Utdanningsdirektoratet - 1 læreplass

  

Dataelektronikerfaget

Direktoratet for IKT og forvaltning - 2 læreplasser. Søknadsfrist 11. mars 2018

 

 

 

Ledige læreplasser i 2018