Våre første annonser på ledige læreplasser 2018 ligger ute

Publisert: 20.12.2017 15:27

På denne siden vil OK stat publisere hvilke ledige læreplasser våre medlemsbedrifter vil tilby i 2018. Vi vil fra januar legge ut hvilke virksomheter som skal ta inn lærlinger, hvor mange plasser som vil bli ledig og i hvilke lærefag. Etter hvert som annonsene blir lagt ut, vil vi også lage en lenke til de aktuelle annonsene.

 

Den foreløpige oversikten viser at vi vil kunne tilby læreplasser i følgende lærefag: Kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefag, sikkerhetsfaget, dataelektronikerfaget, byggdrifterfaget og mediegrafikerfaget.

To av våre medlemsbedrifter har allerede lagt ut sin annonse:

Sikkerhetsfaget

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) tilbyr 6 læreplasser. Søknadsfrist: 1. mars. 

Kontor- og administrasjonsfaget

Norsk Utenrikspolitisk Institutt tilbyr (NUPI) 1 læreplass i kontor- og administrasjonsfaget. Søknadsfrist 31. januar.

 

Andre virksomheter som skal ta inn en eller flere lærlinger i 2018:
(lenker til annonsene blir lagt ut når annonsene blir lagt ut)

Kontor- og administrasjonsfaget:

Departementer:

Arbeids- og sosialdepartementet - 1 læreplass

Olje- og energidepartementet - 1 læreplass

Klima- og miljødepartementet - 1 læreplass

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 1 læreplass

Kunnskapsdepartementet - 1 læreplass

Helse- og omsorgsdepartementet - 1 læreplass

 

Underliggende virksomheter til departementene

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) - 1 læreplass

Kulturrådet - 1 læreplass

Direktoratet for IKT og forvaltning - 1 læreplass

Norges Forskningsråd - 2 læreplasser

Statens lånekasse for utdanning - 1 læreplass

Kulturtanken - 1 læreplass

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 lærling

 

IKT-servicefag

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon - 2 læreplasser

Norges Forskningsråd - 1 læreplass

Statsbygg - 1 læreplass

Skatteetatens IT- og serviceorganisasjon - 2 læreplasser

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 læreplass

 

Dataelektronikerfaget

Direktoratet for IKT og forvaltning - 2 læreplasser

 

Byggdrifterfaget

Statsbygg - 2 læreplasser

 

Mediegrafikerfaget

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 1 læreplass

 

 

Ledige læreplasser i 2018