Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) tar lærlingansvar

Publisert: 20.04.2015 11:50

I løpet av 2 år har NAV blitt OK stat sitt flaggskip når det gjelder antall lærlinger og vil fra høsten 2015 ha 6 lærlinger.

I 2014 tok de inn sine 2 første lærlinger i IKT-servicefag. OK stat var 14. april på kontraktsmøte hos NAV med 4 nye spente og forventningsfulle lærlinger. Tobias Andresen Norderud fra Skiptvet og Martin Aarhus fra Årnes har fått lærekontrakt i IKT-servicefag og Ali Asghar fra Oslo og Tilla Sirèn Aakerhus fra Krogstadelva ble de to første lærlingene i kontor- og administrasjonsfaget.

Vi i NAV er bevisst vårt samfunnsansvar og gjennom vår virksomhetsstrategi; Arbeid først, ønsker vi å bidra til at flere unge kommer ut i arbeidslivet, forteller kontorsjef Harald Torgersen. Arbeids- og velferdsdirekoratet er stolte av sin godkjenning som lærebedrift. Fra høsten 2015 ønsker vi 4 nye lærlinger velkommen, både i IKT-servicefag og kontor- og administrasjonsfaget.

To av lærlingene skal jobbe hos NAV IKT Drift og produksjon hvor vi allerede har 2 lærlinger og de to siste vil få base i Personalkontoret, men de skal også innom flere avdelinger. Faglig ledere i både IKT-avdelingen og Personalkontoret skal ha ansvar for oppfølging og for at læreplan følges. Vårt håp er at lærlingene blir et positivt innslag i arbeidsmiljøet og at de vil trives hos oss forteller en engasjert Torgersen.

Ledige læreplasser i 2018