Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Publisert: 05.06.2015 13:13

Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten og øke relevansen i opplæringen

I denne strategien skisseres tiltak for at staten skal oppnå målet om å øke antall lærlinger. Staten i denne konteksten omfatter departementene og deres underliggende virksomheter.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som har utarbeidet strategien. Ok stat vil få en viktig rolle i oppfølgingen av flere av tiltakene i strategien.

Strategien kan du lese her

Ledige læreplasser i 2018