LEDIG STILLING. Vil du være med å videreutvikle opplæringskontoret for lærlinger i statsforvaltningen ?

Publisert: 05.06.2015 13:47

Regjeringen har satt ambisiøse mål for inntak av lærlinger i offentlige virksomheter. OK stat er et viktig støtte- og serviceorgan for statlige virksomheter i arbeidet med å rekruttere lærlinger. Opplæringskontoret skal sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen.

OK stat har i dag lærlinger i departementene og deres underliggende virksomheter i statsforvaltningen. Per i dag er det tegnet 51 lærekontrakter i kontor- og administrasjonsfaget og IKT-servicefaget. Fra høsten 2016 vil OK stat også ta inn lærlinger i sikkerhetsfaget.

OK stat ble opprettet sommeren 2013 som en pilot og det ble tilsatt en prosjektleder for å bygge opp og drifte kontoret. Piloten er forlenget ut 31.12.2016 og det tas sikte på å gjøre opplæringskontoret til en permanent ordning fra 2017

Vi søker en engasjert og ambisiøs prosjektmedarbeider til et engasjement med varighet til og med 31.12.2016. Det kan bli mulighet for fast tilsetting senere.

Lenke til hele annonseteksten på KMD sin hjemmeside finner du her:

Ledige læreplasser i 2018