OK stat tilbyr ca 40 læreplasser våren 2017

Publisert: 18.12.2015 09:46

En foreløpig oversikt viser at OK stat kan tilby ca. 40 læreplasser fordelt på 4 forskjellige lærefag. Det er ekstra gledelig å melde at vi i år har langt flere læreplasser i IKT-servicefag enn tidligere år. Mens kontor- og administrasjonsfaget har vært det klart største faget, er det IKT-servicefag som topper listen i år. Vi er også veldig glade for å kunne tilby våre første læreplasser i sikkerhetsfaget. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) satser nå stort på lærlingordningen i sikkerhetsfaget og kan tilby 6 læreplasser. Forsvarets forskningsinstitutt tilbyr også sin første læreplass i dette faget.

 

 

 

Oversikt over ledige læreplasser 2017

 

Mediegrafikerfaget

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) - 1 ledig læreplass - send søknad direkte til OK stat (okstat@difi.no)

 

Sikkerhetsfaget

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) - 6 ledige læreplasser  - Søknadsfrist: 12. mars 2017

Forsvarets forskningsinstitutt  (FFI) - 1 ledig læreplass             

 

Kontor- og administrasjonsfaget

 Departementene - 7 ledige læreplasser - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Barne- og likestillingsdepartementet - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Kunnskapsdepartementet - 2 ledige læreplasser - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Kulturdepartementet - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Landbruks- og matdepartementet - 1 ledig læreplass  - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Samferdselsdepartementet - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Finansdepartementet - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 15. mars 2017

 

Underliggende virksomheter:

Arbeids- og velferdsdirektoratet - 2 ledige læreplasser - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Mattilsynet - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Norges Forskningsråd - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 21. februar 2017

Norges Musikkhøgskole - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Skatt øst - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Statens lånekasse for utdanning - 2 ledige læreplasser - Søknadsfrist: 3. mars 2017

Denne læreplassen er et spennende samarbeid mellom Lånekassen, Meteorologisk institutt og Kompetanse Norge

Utdanningsdirektoratet - 2 ledige læreplasser - Søknadsfrist: 28. februar 2017

Utlendingsnemnda - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 15. mars 2017

  

IKT-servicefaget

Riksantikvaren - 1 ledig læreplass

Patentstyret - 1 ledig læreplass

Riksarkivet (Arkivverket) - 1 ledig læreplass

 

Departementene: 3 ledige læreplasser:

Justis- og beredskapsdepartementet - 1 ledig læreplass.  - Søknadsfrist: 1. mars 2017

Utenriksdepartementet - 2 ledige læreplasser - Søknadsfrist: 1. mars 2017

 

Underliggende virksomheter:

Kompetanse Norge - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 13. mars 2017

Medietilsynet - 1 ledig læreplass -  Lærested: Fredrikstad - Søknadsfrist: 28. februar 2017

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist 27.02.2017

Norges forskningsråd - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 21. februar 2017

Kriminalomsorgsdirektoratet - 1 ledig læreplass - Lærested: Horten - Søknadsfrist: 28. februar 2017.

Riksrevisjonen - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 5. mars 2017

Senter for IKT i utdanningen - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 9. mars 2017

Statens sivilrettsforvaltning - 1 ledig læreplass - søknadsfrist: 26. februar 2017

Utdanningsdirektoratet - 2 ledige læreplasser - Søknadsfrist: 28. februar 2017

NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 1. mars 2017

 

Dataelektronikerfaget

Mattilsynet - 1 ledig læreplass - Søknadsfrist: 1. mars 2017 - Lærested: Brumunddal

 

Byggdrifterfaget

Statsbygg Region Vest - 2 ledige læreplasser - Søknadsfrist: 1. april 2017 - Lærested: Bergen og Stavanger

Statsbygg Region Sør - 2 ledige læreplasser - Søknadsfrist: 1. april 2017 - Lærested: Kristiansand

 

Ledige læreplasser i 2018